Innokkaina kohti kasvua

Hyvin johdetuissa pk-yrityksissä on Suomen tulevaisuus. Osaavat ihmiset saavat yritykset menestymään. Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy on pk-yritysten kumppani menestymisen rakentamisessa. Se tarkoittaa monipuolista liiketoiminnan ja johtamisen ymmärrystä sekä kohderyhmään osuvaa valmennus- ja asiantuntijaosaamista.

Tj-koulun toiminta on lähtöisin Oulun seudulta 80-luvun lopulta. Nykyään valmennusohjelmia järjestetään ympäri Suomea. Esimerkiksi pääkaupunkiseutu, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Häme ja Pirkanmaa ovat vahvoja ja kasvavia Tj-koulun toiminta-alueita.

Kasvu- ja kehittämishaluinen pk-yritys hyötyy Tj-koulun kumppanuuksista. Tj-koulu on valtakunnallinen Yritysten Kehittämispalveluiden puitetoimittaja, mikä tarkoittaa esim. 70 %:n tuella toteutuvia laadukkaita valmennus- ja konsultointipalveluja. Kehpa-toimittajat kilpailutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta ja ohjelmat toteutuvat yhteistyössä paikallisten ELY-keskusten kanssa. Tj-koulu on valtakunnallinen toimija Kehpa-koulutusohjelmissa: Kasvuuun johtaminen ja Talouden ja tuottavuuden johtaminen.

Tj-koulu on avainhenkilöiden omistama yritys. Toiminta perustuu asiakkaistaan innostuneen ja sitoutuneen tiimin kovaan osaamiseen ja tekemisen meininkiin.


Asiakkaat tutuksi

Todellinen valmentajan asiakaslähtöisyys voi perustua vain asiakkaiden maailman tuntemiseen, mahdollisimman yritys- ja henkilökohtaisella tasolla. Pk-yritysten ja ihmisten kehittymistarpeiden tunnistaminen vaatii meiltä Tj-koulun ihmisiltä moniammatillista, pk-maailmassa toimivaa liiketoiminta- ja kehittämisosaamista.


Avoimuus, luottamuksellisuus

Olemme avoimia ja pistämme itsemme likoon. Odotamme sitä myös asiakkailta. Vain siten voimme saavuttaa yhdessä hyviä tuloksia. Sitoudumme kaikki olemaan keskinäisen luottamuksen arvoisia.


Yrittäjyys

Yrityksenä itsekin toimiessamme katsomme maailmaa yrityksen näkökulmasta. Se antaa meille hyvät eväät asiakkaan maailman kohtaamiseen. Toisaalta yrittäjyys on meissä yksilöissä asuva liikkeelle ajava positiivinen voima, tahto saada aikaan ja vaikuttaa asioihin.


Tuloksekas yhdessä oppiminen

Tj-koulun toimintatyyli syntyy jatkuvan yhteisen myllytyksen kautta. Omassa tiimissä yhdessä oppiminen tarkoittaa tehokasta keskinäistä viestintää ja kurinalaisia prosesseja. Asiakkaiden kanssa se tarkoittaa rohkeaa ja avointa tavoitteiden asettamista ja paneutumista yhteistyöhön.


Kannattava toiminta

Vain kannattava toiminta mahdollistaa toiminnan ja palvelujen jatkuvan kehittämisen ja pitkäjänteisen yhteistyön asiakkaiden kanssa.